ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศเชิญชวน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม29 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ประมูลเช่าอาคาร ตลาดข้าวสารเปลือกประจำตำบล บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. ในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว จำนวน 4 โครงการ29 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประเภทอาคาร รพ.สต. บ้านดงป่าสัก จำนวน 2 โครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน29 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 - บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน04 ธันวาคม 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)02 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลิ่งพัง จำนวน 2 โครงการ บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 4 และ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง แบบ Over Lay จำนวน 2 โครงการ บ้านน้ำใส หมู่ที่ 5 และ บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศเผยแพร่โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านน้ำต้วน หมู่ที่ 8 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน11 พฤศจิกายน 2563
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 256401 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่โครงการถนนลาดยางแบบ Over Lay บ้านแสงดาว หมู่ที่ 2 และบ้านหัวเวียงเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน14 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 9,หมู่ที่ 12,หมู่ที่ 15,หมู่ที่ 16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 มิถุนายน 2563
สัญญาจ้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานแผ่)16 มิถุนายน 2563
สัญญาจ้างขุดลอกลำห้วยขยอม บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน16 มิถุนายน 2563
สัญญาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม/เสริมผิวถนนลาดยาง (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สายบ้านแสงดาวพัฒนา-บ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน16 มิถุนายน 2563
|<<<12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน08 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถนนลาดยาง หมู่ 17 - หมู่ 427 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างงานสะพานและท่อเหลี่ยม ในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 2 โครงการ06 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการงก่อสร้างงานประเภทอาคารในพื้นที่ตําบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ตำบลฝายแก้ว จำนวน 5 โครงการ24 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 โครงการ23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 522 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเงินจ่ายขาดสะสม ปี 2562 โครงการซ่อมตลิ่งพัง หมู่ 3 21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะงานซ่อมแซมถนนในพื้นที่ ตำบลฝายแก้ว06 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงป้ายบอกทาง หมู่ 3 06 พฤศจิกายน 2562
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามลำห้วยแหด บ้านฝายแก้ว หมู่ที่ 3 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 15 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคม หมู่ที่ 15 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านแหด หมู่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 พฤศจิกายน 2562
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุปผาราม หมู่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน15 พฤศจิกายน 2562
|<<<12

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (สขร)
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256301 ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256302 พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 256304 กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 256303 สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 256303 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 256302 มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 256304 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 256301 เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 256302 มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 256303 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 256301 มกราคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 256202 ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 256201 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 256201 ตุลาคม 2562
|<<<123>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

|<<<

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2