ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์
????‼️ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????-
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์
ให้เกษตรกรในหมู่บ้านทราบ และให้ผู้สนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการ แล้วกรุณารวบรวมใบสมัครส่งให้ งานส่งเสริมการเกษตร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการและแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้แต่ละหมู่บ้านทราบต่อไป ????????????รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้????????????

 
20 พฤษภาคม 2565