ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43
นางสาววาลาลักษณ์ จันต๊ะ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสุรพงษ์ ริพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา แสงอนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอดิเรก สุขลำใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพนม ด้วงทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางเดือนเพ็ญ เจดีย์กัน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายกิตติชัย ธรรมคุณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายณัชพล บุญตาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางสาวอโณทัย ไชยวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายผ่าน จักสี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด คำแคว่น
พนักงานขับรถยนต์


นายวรวุฒิ งานอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นางสาวภาวิดา จุมพลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)


นางสาวมิ่งขวัญ สองเมืองแก่น
แม่บ้าน