ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
271
เดือนที่แล้ว
2,390
ปีนี้
13,036
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
39,208
ไอพี ของคุณ
44.201.96.43
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตใบประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.25357 เม.ย. 2564
2คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2564
3คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง7 เม.ย. 2564
4คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว11 มิ.ย. 2563
5คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มิ.ย. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงาน (กองคลัง)10 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง)10 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)10 มิ.ย. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน (พัฒนาชุมชน)10 มิ.ย. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)10 มิ.ย. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว)10 มิ.ย. 2563
12คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม)10 มิ.ย. 2563
13คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก)10 มิ.ย. 2563
14คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกฏหมาย (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
15คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
16คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ22 มิ.ย. 2562
17คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 255722 มิ.ย. 2562
18คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างชลประทาน22 มิ.ย. 2562
19คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม22 มิ.ย. 2562
20คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างอาคาร22 มิ.ย. 2562

12  >> >|