ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
62
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
ลำดับรายการวันที่
41หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.256113 พ.ย. 2562
42แบบฟอร์มเสนอผลงานเลื่อนระดับตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป/ระดับชำนาญงาาน/ชำนาญการ13 พ.ย. 2562
43แบบฟอร์มเสนอผลงานเลื่อนระดับตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ13 พ.ย. 2562
44คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำตำแหน่งงาน11 พ.ย. 2562
45คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น ประจำผู้บริหาร11 พ.ย. 2562
46คู่มือการกำหนดสมรรถนะหลัก11 พ.ย. 2562
47ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น8 ส.ค. 2562
48ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.25628 ส.ค. 2562
49ประกาศแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอรัปชั่นของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง22 มิ.ย. 2562
50ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล22 มิ.ย. 2562

|<<<123