ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
ลำดับรายการวันที่
21แผนจัดซื้อจัดจ้างสะพาน ถนน อาคาร ประจำปี 25636 ธ.ค. 2562
22แผนจัดซื้อจัดจ้างงานประเภทอาคาร 5 โครงการ ประจำปี 25623 ธ.ค. 2562
23เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานประเภทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ประจำปี 256329 พ.ย. 2562
24แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานประเภทถนน 7 โครงการ ประจำปี 256329 พ.ย. 2562
25แผนการจัดซื้อจัดจ้างค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้กับเอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 25631 ต.ค. 2562
26แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง (ชุมชนก๊อตสามขา) บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256212 ก.พ. 2562
27แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25629 ธ.ค. 2561
28แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุปผาราม หมู่ที่ 9 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25627 ธ.ค. 2561
29แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านบุปผาราม หมู่ที่ ต ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 25627 ธ.ค. 2561
30แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256230 ต.ค. 2561
31แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านคั้งถี่ หมู่ที่ 13 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256210 ต.ค. 2561
32แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
33แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่2/2561 ประจำปี 25621 ต.ค. 2561
34แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแฮดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว บ้านแหด หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256124 ก.ย. 2561
35แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 256120 มี.ค. 2561
36แผนการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้างสถานีอนามัย ประจำปี 256013 ก.ย. 2560
37แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลาดยางแบบ Over Lay หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 12 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ประจำปี 256012 ก.ย. 2560

|<<<12