ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
68
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
ลำดับรายการวันที่
21รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน ปีงบประมาณพ.ศ.256322 เม.ย. 2564
22รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 256422 เม.ย. 2564
23แผนพัฒนาบุคคลากร 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566)21 เม.ย. 2564
24นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว21 เม.ย. 2564
25รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256325 มี.ค. 2564
26ตัวอย่างเครื่องแบบประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ8 ธ.ค. 2563
27รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องเต็มยศ - ครึ่งยศ3 ธ.ค. 2563
28 รูปแบบการแต่งกายที่ถูกต้องชุดปกติขาว3 ธ.ค. 2563
29รายงานแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานด้านการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ปีงบประมาณ 25632 ต.ค. 2563
30รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)18 มิ.ย. 2563
31รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 256218 มิ.ย. 2563
32รายงานผลการดำเนินงานด้านงานบุคลากร16 มิ.ย. 2563
33หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล16 มิ.ย. 2563
34มาตราการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ16 มิ.ย. 2563
35มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท บริหารท้องถิ่น15 พ.ย. 2562
36มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท อำนวยการ15 พ.ย. 2562
37มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ (1)15 พ.ย. 2562
38มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท วิชาการ (2)15 พ.ย. 2562
39มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป (1)15 พ.ย. 2562
40มาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง ประเภท ทั่วไป (2)15 พ.ย. 2562

|<<<123  >> >|