ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
94
เดือนนี้
951
เดือนที่แล้ว
2,161
ปีนี้
15,877
ปีที่แล้ว
7,729
ทั้งหมด
42,049
ไอพี ของคุณ
3.239.4.127
ลำดับรายการวันที่
21 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25633 ส.ค. 2563
22 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 25633 ก.ค. 2563
23 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25635 มิ.ย. 2563
24 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 25635 พ.ค. 2563
25 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 25633 เม.ย. 2563
26 รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25632 มี.ค. 2563
27รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 25635 ก.พ. 2563
28รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256222 ม.ค. 2563
29รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 256222 ม.ค. 2563
30งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
31รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
32รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
33รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
34รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
35รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
36รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.256220 พ.ย. 2562
37รายงานรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256220 พ.ย. 2562

|<<<12