ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
616
เดือนนี้
2,725
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
7,003
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
60,236
ไอพี ของคุณ
18.205.66.93
1
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
13 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
10 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
10 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ส่งประกาศ เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดน่าน (การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566)      ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
09 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
09 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รวม 5 บทความ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
07 มีนาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เรื่อง 1) ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและ 2) บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2566 (ใช้บังคับในวันที่ 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2569),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่องรูปแบบการแบ่งเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดน่าน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2566

"ประชาสัมพันธ์การเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
18 มกราคม 2566

ประกาศคณะกรรมการการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน เรื่องบัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
28 ธันวาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดน่าน เรื่อง บัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.),องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
28 ธันวาคม 2565

ประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
19 ธันวาคม 2565

ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
19 ธันวาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
????‼️องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว‼️????
30 พฤศจิกายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (151 รายการ)