ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
98
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
3,870
ปีนี้
37,479
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
90,712
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสุรพงษ์ ริพล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอัจฉรา แสงอนุรักษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายอดิเรก สุขลำใย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายพนม ด้วงทอง
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางเดือนเพ็ญ เจดีย์กัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายกิตติชัย ธรรมคุณ
นิติกรปฏิบัติการ


นายณัชพล บุญตาม
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวนวพร สุกุนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายผ่าน จักสี
พนักงานขับรถยนต์


นายสมคิด คำแคว่น
พนักงานขับรถยนต์


นายวรวุฒิ งานอ่อน
พนักงานจ้างทั่วไป (ภารโรง)


นางสาวภาวิดา จุมพลศรี
พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป)


{{--cookie zone--}}