ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
616
เดือนนี้
2,725
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
7,003
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
60,236
ไอพี ของคุณ
18.205.66.93
1
พ.ต.ท.โทประสิทธิ์ กลาสี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 พ.ต.ท.โทประสิทธิ์ กลาสี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

20 มีนาคม 2566

นางสาววิไลวรรณ  สุทธเขต  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด และนายสุรพงษ์  ริพล นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำต้วน  /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าหน้าที่ พมจ.น่าน และ อสม.บ้านน้ำต้วน ร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบหมายให้ นางสาววิไลวรรณ สุทธเขต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด และนายสุรพงษ์ ริพล นักพัฒนาชุมขนชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านน้ำต้วน /ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน /เจ้าหน้าที่ พมจ.น่าน และ อสม.บ้านน้ำต้วน ร่วมติดตามเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพื่อหาแนวทางการแก้ไข และการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

20 มีนาคม 2566

 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย นายชัชพงศ์ กุลเทพพรม เลขาฯ และ เจ้าหน้าที่อบต.ฝายแก้ว ร่วมรับมอบ  ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย นายชัชพงศ์ กุลเทพพรม
เลขาฯ และ เจ้าหน้าที่อบต.ฝายแก้ว ร่วมรับมอบ "ป้ายหยุดตรวจจราจรพลังงานแสงอาทิตย์" จากคณะครูและนักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคน่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วขอขอบคุณ รองผู้อำนวยการ วิทยา เจริญผล และคณะครู -นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า จากวิทยาลัยเทคนิคน่านที่ได้มอบ "ป้ายหยุดตรวจจราจรพลังงานแสงอาทิตย์" ขอขอบพระคุณค่ะ
16 มีนาคม 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และ นายเสนอ จิตอารี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดบ้านน่านปัญญา Open House 2565 " เปิดบ้านวิชาการสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน",องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว และ นายเสนอ จิตอารี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมอบต.ฝายแก้ว ร่วมเป็นเกียรติและเยี่ยมชมนิทรรศการเปิดบ้านน่านปัญญา Open House 2565 " เปิดบ้านวิชาการสู่สถานศึกษารางวัลพระราชทาน"

16 มีนาคม 2566

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลขับขี่ปลอดภัย จังหวัดน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 10 ตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลขับขี่ปลอดภัย จังหวัดน่าน ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 10 ตำบล โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   ทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คนในชุมชนร่วมเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของตนเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลฯ ณ ห้องประชุม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
14 มีนาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงข่วงวัฒนธรรม งานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th
ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 น.
นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พนักงาน และลูกจ้างฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแสดงข่วงวัฒนธรรม งานประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2566 ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
03 มีนาคม 2566

 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานในพิธีร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พนักงาน และลูกจ้างฯ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) กลุ่มพลังมวลชน ร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ Big Cleaning Day เพื่อขยายความสะอาดไปยังถนนทั้งสายหลักและสายรองทุกเส้นทาง เป็นไปตามแผนดำเนินการที่จะนำไปสู่ น่านสะอาด อย่างยั่งยืน โดยดำเนินกิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง ถนนเส้นหลักและเส้นทางรองของตำบลฝายแก้ว

02 มีนาคม 2566

เข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการส่วนรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย เข้าร่วมประชุมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และการดำเนินงานในด้านต่างๆให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

02 มีนาคม 2566

นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมความรู้และเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมความรู้และเสริมสร้างทักษะแก่นักเรียน เพื่อป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

02 มีนาคม 2566

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศนูย์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแหด ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

26 กุมภาพันธ์ 2566

ทีม พชต.ฝายแก้ว นำโดยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วได้เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านบุปผารามจำนวน 10 คน พร้อม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันที่23กุมภาพันธุ์ 2566 ทีม พชต.ฝายแก้ว นำโดยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อม, เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านบุปผารามผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. บ้านปัวชัย บ้านแสงดาวพัฒนา บ้านท่าล้อ บ้านบุปผาราม บ้านน้ำต้วนและหัวเวียงเหนืออสม.ได้เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการติดเตียง ในเขตรับผิดชอบของ รพ.สต.บ้านบุปผารามจำนวน 10 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 13,500บาท จากงบ พชอ.ภูเพียง

23 กุมภาพันธ์ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว นำโดยนางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.รพ.สต.บ้านดงป่าสักและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/อสม. ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน ณ บ้านดงป่าสัก หมู่ที่ 10 ภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย พบว่า ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ครบ 100%

21 กุมภาพันธ์ 2566

ได้รับมอบของบริโภคและปัจจัยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านดงป่าสัก,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พชต.ฝายแก้ว นำโดย นางศรีแพร ศรีวรษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านดงป่าสักผู้นำชุมชน และ อสม. ได้รับมอบของบริโภคและปัจจัยให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านดงป่าสัก จำนวน 5 ราย โดยได้รับสนับสนุนจากงบ พชอ. อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จำนวน 7500 บาท

21 กุมภาพันธ์ 2566

พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ กลาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกบริการส่งน้ำอุปโภค-บริโภค หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 12 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน ตำบลฝายแก้ว ที่ประสบภัยแล้งและขาดแคลนน้ำใช้ เจ้าหน้าที่จึงนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับผู้ขาดแคลนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และผู้ที่ขอความช่วยเหลือเข้ามา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นของประชาชนตำบลฝายแก้วและได้ประสานรถน้ำ อบจ น่าน และ จนท กู้ชีพ ร่วมดับไฟป่า หมู่ที่ 10 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

21 กุมภาพันธ์ 2566

เกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยคำ หมู่ที่ 11 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง  ,องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว,faikaewnan.go.th

ในวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 06.00 น ได้รับแจ้งจากทาง นายเรวัต ช่างกันทะ รองประธานสภา อบต.ฝายแก้ว ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ป่าบริเวณปากทางเข้าบ้านห้วยคำ หมู่ที่ 11 ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง ทางรถน้ำ อบต. ฝายแก้ว และ ราษฎรบ้านห้วยคำช่วยกันดับไฟป่าได้เป็นที่เรียบร้อย

17 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (151 รายการ)