ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61นายวีรชน จอมมี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
โทร 083-4315677


นายเรวัต ช่างกันทะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
โทร 093-0388790


นางสาวศิริรัตน์ รัตนวิโรจน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว
โทร 083-4795554


นายอำนวย กันฟอง
ส.อบต. หมู่ที่ 1
โทร 090-7567284


นายทศพล สุระเวก
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทร 083-4764022


นางสาวพัชราภรณ์ จ๋าวะนา
ส.อบต. หมู่ที่ 4
โทร 080-7939105


นางอุบล ปัวน้อย
ส.อบต. หมู่ที่ 5
โทร 081-0208759


นางมาลี สมเพ็ชร์
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทร 086-1878154


นายสุนทร ดอนนันชัย
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทร 090-3198029


นายวิโรจน์ นิกรแสน
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร 095-4877260


นายประสิทธิ์ หนองคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 9
โทร 089-4327326


นายแสวง วะอินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทร 098-9520700


นายสมมาตร คำรินทร์
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทร 098-9520700


นางอมรา ชัยพินิจ
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทร 089-5592940


นายสว่าง อาจษา
ส.อบต. หมู่ที่ 15
โทร 082-1930216


นายสมเดช ปันคำ
ส.อบต. หมู่ที่ 16
โทร 089-2642843


นางวราภรณ์ คนเที่ยง
ส.อบต. หมู่ที่ 17
โทร 083-3244369


{{--cookie zone--}}