ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
109
เมื่อวานนี้
140
เดือนนี้
3,815
เดือนที่แล้ว
3,870
ปีนี้
37,479
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
90,712
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

 องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 

เลขที่ 388 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000


เบอร์โทรศัพท์ : 054783709

 

เบอร์โทรสาร : 054-783709 ต่อ 111


Website : www.faikaewnan.go.th

 

G-mail :faikaew55000@gmail.com

 

E-mail: info@faikaewnan.go.th

 

G-mail : กลางสำหรับรับ-ส่งหนังสือ saraban_06551401@dla.go.th

 

Social Network // Facebook : อบต.ฝายแก้ว จ.น่าน

 

หน่วยงาน

เบอร์โทรศัพท์

องค์การบริหารส่วนตำลฝายแก้ว

054-783709

 สำนักงานปลัด

FAX , งานนิติกร

054-783709 ต่อ 111

งานการเจ้าหน้าที่

054-783709 ต่อ 112

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/งานพัฒนาชุมชน/งานวิชาการเกษตร

054-783709 ต่อ 113

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

054-783709 ต่อ 114

หัวหน้าสำนักปลัด

054-783709 ต่อ 115

งานบริหารงานทั่วไป/งานธุรการ

054-783709 ต่อ 116

 กองคลัง

งานพัสดุ

054-783709 ต่อ 121

ผอ.กองคลัง

054-783709 ต่อ 122

งานการเงินและบัญชี

054-783709 ต่อ 123

งานจัดเก็บรายได้

054-783709 ต่อ 124

กองช่าง

ธุรการกองช่าง

054-783709 ต่อ 131

นายช่างโยธา

054-783709 ต่อ 132

ผอ.กองช่าง

054-783709 ต่อ 133

กองสาธารณสุขฯ

ผอ.กองสาธารณสุขฯ

054-783709 ต่อ 141

งานสุขาภิบาล

054-783709 ต่อ 142

   

กองการศึกษาฯ

ผอ.กองการศึกษาฯ/งานธุรการกองการศึกษา

054-783709 ต่อ 151

ผู้บริหาร

นายกฯ อบต.ฝายแก้ว

054-783709 ต่อ 211

รองนายก 1

054-783709 ต่อ 212

รองนายก 2

054-783709 ต่อ 213

เลขานุการนายกฯ

054-783709 ต่อ 214

ปลัดฯ

054-783709 ต่อ 222

รองปลัด

054-783709 ต่อ 223

กิจการสภา

054-783709 ต่อ 225

 ศูนย์ อปพร. ตำบลฝายแก้ว

054-783710

 

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว

 {{--cookie zone--}}