ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 256611 มิ.ย. 2566
2ประกาศสัดส่วนประชาคม ประจำปี 256624 เม.ย. 2566
3แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1/256627 มี.ค. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปี 25669 ม.ค. 2566
5แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี 25651 ธ.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/256530 ก.ย. 2565
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 66 ก.ค. 2565
8แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 16 ก.ค. 2565
9แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 4 [ 20 มิถุนายน 2565 ]24 มิ.ย. 2565
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 528 เม.ย. 2565
11แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวนครั้งที่ 1 28 เม.ย. 2565
12แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)17 ก.พ. 2565
13แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 36 ส.ค. 2564
14แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/25646 ส.ค. 2564
15แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่3/256325 ก.พ. 2564
16 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 23 เม.ย. 2563
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 22 ม.ค. 2563
18แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)25 มิ.ย. 2562

1

{{--cookie zone--}}