ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัดร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
321
เมื่อวานนี้
616
เดือนนี้
2,725
เดือนที่แล้ว
1,943
ปีนี้
7,003
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
60,236
ไอพี ของคุณ
18.205.66.93
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/256617 ก.พ. 2566
2รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25659 ก.พ. 2566
3รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256519 ธ.ค. 2565
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256510 ต.ค. 2565
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25654 ส.ค. 2565
6รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256511 ก.ค. 2565
7รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/25657 ก.ค. 2565
8รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256512 พ.ค. 2565
9รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2/256522 เม.ย. 2565
10รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256520 เม.ย. 2565
11รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/256510 ม.ค. 2565
12รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ครั้งแรก 30 ธ.ค. 2564
13รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/256425 ต.ค. 2564
14รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/256413 ส.ค. 2564
15รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/25642 ส.ค. 2564
16รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/25645 เม.ย. 2564
17รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/256415 ก.พ. 2564
18รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 5 ก.พ. 2564
19 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/256315 ธ.ค. 2563
20รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/25634 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|