ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ20 ม.ค. 2566
2คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตใบประกอบกิจการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.25357 เม.ย. 2564
3คู่มือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง7 เม.ย. 2564
4คู่มือปฏิบัติงาน การขออนุญาตก่อสร้าง7 เม.ย. 2564
5คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว11 มิ.ย. 2563
6คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน10 มิ.ย. 2563
7คู่มือการปฏิบัติงาน (กองคลัง)10 มิ.ย. 2563
8คู่มือการปฏิบัติงาน (กองช่าง)10 มิ.ย. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงาน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)10 มิ.ย. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงาน (พัฒนาชุมชน)10 มิ.ย. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงาน (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)10 มิ.ย. 2563
12คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายแก้ว)10 มิ.ย. 2563
13คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุปผาราม)10 มิ.ย. 2563
14คู่มือการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงป่าสัก)10 มิ.ย. 2563
15คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการให้คำปรึกษา แนะนำในด้านกฏหมาย (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
16คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (นิติกร)10 มิ.ย. 2563
17คู่มือสนับสนุนส่งเสริมศูนย์ดูแลเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ22 มิ.ย. 2562
18คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พ.ศ. 255722 มิ.ย. 2562
19คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างชลประทาน22 มิ.ย. 2562
20คู่มือระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม22 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|

{{--cookie zone--}}