ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว โทรศัพท์ 054-783709 // วิสัยทัศน์ (Vision) ตำบลน่าอยู่คู่ป่าต้นน้ำ สุขภาพดี การศึกษาเด่น เน้นโครงสร้างพื้นฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ปลัด

ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

แบบสำรวจความพึงพอใจผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ร้องเรียนร้องทุกข์

facebook

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล์

ข่าวสารอาเซียน

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

EGP

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 5/03/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
116
เดือนนี้
116
เดือนที่แล้ว
4,030
ปีนี้
29,910
ปีที่แล้ว
27,061
ทั้งหมด
83,143
ไอพี ของคุณ
3.236.237.61
ลำดับรายการวันที่
1มาตราการป้องกันการรับสินบน12 เม.ย. 2566
2มาตราการการตรวจสอบใช้ดุลยพินิจ12 เม.ย. 2566
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม12 เม.ย. 2566
4 มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง12 เม.ย. 2566
5 มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว12 เม.ย. 2566
6 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256612 เม.ย. 2566
7รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 25656 ธ.ค. 2565
8รายงานผละคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25656 ธ.ค. 2565
9รายงานผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
10รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 25643 ก.พ. 2565
11คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว 17 มิ.ย. 2563
12ประกาศ เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 17 มิ.ย. 2563

1

{{--cookie zone--}}